[ML]Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký (DROP)

Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký
69f19a64gw1f2o20owhpgj205k07sgnq

Tên gốc : Long sáo phiên thân kí (龙套翻身记)
Tác giả : Mộ Dĩ Thành Trú
Thể loại : hiện đại , giới giải trí , hào môn thế gia , luyến ái hiệp ước .
Vai chính : Cố Nghiêm x Thẩm Văn Phàm
Vai Phụ : Lâm Khang, Liên Khải Thành, Triển Văn, Triệu Mãn, Ninh Hạo , ……..
Raw + QT : Kho Tàng Đam Mỹ
Edit  : Hạnh
Beta : Bỉ Nhân (c2->c3)

Văn án
 ♦
Chap 1
 
Chap 2  Chap 3
Chap 4
Chap 5   Chap 6

 

24 thoughts on “[ML]Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký (DROP)

Leave a Reply to 祗言 Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s