DVQCVMK _ Văn án

Ông chủ Cố cùng diễn viên quần chúng Thẩm gặp gỡ lần thứ nhất

Thời gian : Một năm trước

Địa điểm : Phòng khách 5 sao xa hoa của công một ty giải trí thành phố C

Tóm tắt hội nghị như sau :

Ông chủ Cố : Cậu Thẩm , tôi muốn mời cậu làm việc cho riêng tôi trong một năm . Đây là bản thảo hợp đồng  làm việc , có bất mãn gì về thù lao cứ việc nói .

Diễn viên quần chúng Thẩm : ……………… Continue reading “DVQCVMK _ Văn án”