[DVQC] _3

Chương 3: Cố tổng phỏng vấn cuối cùng

Trợ lí Lý không hổ là trợ lí đắc lực của Cố Nghiêm, nhân lúc Thẩm Vân Phàm đi toilet cậu ta liền đón tiểu thiếu gia đang mải chơi đi. Lúc Thẩm Vân Phàm ra khỏi toilet, cậu trợn tròn mắt nhìn đứa con nuôi sắp biến thành hòn vọng phu. Mau mau về nhà ăn no, tắm giặt rồi đi ngủ thôi. Continue reading “[DVQC] _3”