[CHĐQMLĐ] Chương 020

Chương 20. Long Bối cổ thôn (10)

Ôn Bạch Vũ “kinh hỉ” phát hiện, Vạn Sĩ Cảnh Hầu vẫn đang chạy rất nhanh, nhưng cố chắc chân, bản thân cũng rất ổn định, bây giờ lại càng vững chãi, chắc chắn là không muốn làm cái chân bị thương của mình dao động.

Ôn Bạch Vũ nằm ở trên lưng Vạn Sĩ Cảnh Hầu, mộ đạo rất sâu, trên đỉnh đầu đá vụn không ngừng rơi xuống.

Vạn Sĩ Cảnh Hầu nói “Cúi đầu xuống càng thấp càng tốt, coi chừng đá vụn.” Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 020”