[CHĐQMLĐ] Chương 026

Chương 26. Trường sinh bất lão(5)

Ôn Bạch Vũ đột nhiên đã hiểu cái gì gọi là kén tự trói, cái gì gọi là tự gây nghiệt không thể sống, cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, cái gì gọi là im lặng là vàng…

Ôn Bạch Vũ suýt vả vào mồm mình, cái đồ mồm của nợ! Cái đồ miệng của nợ! Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 026”