[CHĐQMLĐ] Chương 030

Chương 30. Tu hú chiếm tổ chim khách (trung)

Ôn Bạch Vũ thay quần áo xong, bới ở sân thượng rõ lâu, cũng chẳng kiếm được cái để đào, cuối cùng nhanh trí nghĩ, có lẽ Vạn Sĩ Cảnh Hầu có.

Trong túi Vạn Sĩ Cảnh Hầu đúng là có cái xẻng, hơn nữa còn là xẻng Lạc Dương chuyên dùng để đào, muốn đào sâu bao nhiêu cũng được. Continue reading “[CHĐQMLĐ] Chương 030”