[ML] Cửa hàng chuyên kinh doanh móng lừa đen

006dexwfjw1evmpeh107xj305k07sgm7Tên gốc : Hắc lư đề tử chuyên mại điếm(黑驴蹄子专卖店)
Mẹ đẻ : Trường Sinh Thiên Diệp
Thể loại : thần tiên ma quái, tình hữu độc chung, trộm mộ, điềm văn, cố chấp thâm tình công x tạc mao kiện khí thụ, thoải mái, mỹ thực
Vai chính : Vạn Sĩ Cảnh Hầu + Ôn Bạch Vũ
Nguồn: http://wap.jjwxc.net/book2/2528252
Editor : Đào Hạnh + Bỉ Nhân + Sâu Lông Lực Lưỡng
Beta : Bỉ Nhân

Mục Lục