Về Chương 75

Đáng lẽ ra có chương 75 rồi, nhưng D lỡ tay xóa mất nên mn cứ tiếp tục chờ đi vậy, trong tuần sau sẽ có 2, 3 chương mới.