ĐMM

Sáng ra đã bực mình. Khóa mịa nó thế r mà vẫn có đứa ăn cắp.

Thôi từ giờ nghỉ éo bh edit nữa nhé.😡😡

Thím nào hack sập mịa nó trang truyện full hộ tui 😢 Biết thế hồi trước học CNTT

“Tội này” sẽ là bộ cuối cùng t edit công khai. Đúng là k ngã thì k học đc bài học, tốt với người khác chỉ hại chính mình.