[ML]Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký (DROP)

Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký
69f19a64gw1f2o20owhpgj205k07sgnq

Tên gốc : Long sáo phiên thân kí (龙套翻身记)
Tác giả : Mộ Dĩ Thành Trú
Thể loại : hiện đại , giới giải trí , hào môn thế gia , luyến ái hiệp ước .
Vai chính : Cố Nghiêm x Thẩm Văn Phàm
Vai Phụ : Lâm Khang, Liên Khải Thành, Triển Văn, Triệu Mãn, Ninh Hạo , ……..
Raw + QT : Kho Tàng Đam Mỹ
Edit  : Hạnh
Beta : Bỉ Nhân (c2->c3)

Continue reading “[ML]Diễn Viên Quần Chúng Vươn Mình Ký (DROP)”