[DVQC] _ 1

Chương 1: Diễn viên quần chúng cũng cần thử vai

Bạch Cốt Tinh gọi đến rồi, Đường Tăng mau chạy đi …. Bạch Cốt Tinh gọi đến rồi, Đường Tăng mau chạy đi….”

“…….”

Các bác gái đang hừng hực khí thế chiến đấu trước sự giảm giá các đồ dùng hằng ngày của siêu thị, bỗng bị một giọng nói làm cho kinh hãi nhảy dựng lên, men theo tiếng chuông nhìn lên. Ôi!!!! Là một anh chàng thật đẹp trai! Nếu ta là Bạch Cốt Tinh ta cũng sẽ ăn sạch cậu! Nhóm bác gái gần như si mê nhìn chàng trai nở nụ cười, anh chàng đẹp trai đầu đầy mồ hôi vừa tìm điện thoại vừa không ngừng lui về sau ba mét, nhóm bác gái hiểu ý cười cười, tiểu tử, cho ngươi theo chúng ta đoạt chiến lợi phẩm. Continue reading “[DVQC] _ 1”